Vali Yavuz: Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapılıyor

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında konuşan Vali Yavuz: "Bu şehir sadece sanayi şehri değil! Bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji şehri, bilişim ve inovasyonun başkenti, Türkiye’nin dünya ile yaşayan yüzüdür." dedi.

Vali Yavuz: Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapılıyor
Vali Yavuz: Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapılıyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın video konferans sistemi (VKS) üzerinden, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. 

81 İLDE EŞ ZAMANLI
Bakanlığın genel çalışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile 81 ilde eş zamanlı olarak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


YEREL SEÇİM SÜRECİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKTI
Video Konferans Sistemi üzerinden toplantıya bağlanan ve tüm katılımcıları selamlayarak konuşmalarına başlayan Bakan Işıkhan: “Gerek Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcı olması, gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek atılımların hayata geçirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bir süreçten geçiyoruz. Mart ayı itibariyle yerel seçim sürecini de gündemimizden çıkarmış bulunuyoruz. Dolayısıyla artık önümüzde durmaksızın çalışacağımız ve üreteceğimiz kesintisiz bir icraat dönemi var. Bu kesintisiz dönemin başta il idarelerimiz olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar yüklediğini özellikle vurgulamak isterim. Kalkınmanın ve büyümenin en kritik yansıma alanı hiç kuşkusuz çalışma hayatıdır.” ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz: Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapılıyor

Bakan Işıkhan: “İşsizlikle Mücadeledeki Kararlılığımızı Sürdürmeye Devam Ediyoruz”
Türkiye’de istihdam ve mesleki eğitim konularında çok taraflı sosyal diyalog mekanizmalarının önemli örneğini oluşturan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) var olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin yerelden başladığı gerçeğinden hareketle,  yerelde faaliyet gösteren kurullarımızın, merkez ile yerel arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasında da kilit bir role sahip olduğunu unutmamalıyız. Günümüzde çok sayıda ülkenin en başta gelen sorunları arasında yer alan işsizliğe çözüm üretme noktasında uygulanacak politikalar, sosyal diyalog ve yönetişim mekanizmasının etkin işletilmesi yoluyla desteklenmekte. Bu sebeple özellikle işgücü piyasalarında yaşanan ekonomik, teknolojik, sosyal değişimler yerel birimlerin ve sosyal diyaloğun önemini daha da artırıyor. Dünyada makroekonomik hedefler ve göstergeler arasında önemli bir konumda bulunan istihdam kavramı, ülkemizde de üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Bu noktada işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

Son Yılların En Yüksek İstihdam Oranına Ulaştık
Bakan Işıkhan, İŞKUR’un, 2024 yılının ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiği bilgisini paylaşarak, “Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8.7, iş gücüne katılım oranı yüzde 54,  istihdam oranı ise yüzde 49 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu veriler son yılların en düşük işsizlik oranına ve en yüksek istihdam oranına ulaştığımızı göstermesi hasebiyle önemlidir. Yereldeki gücümüz ülkemizin gücüdür. Yerel düzeydeki uyum toplumsal uyum ve toplumsal refah demektir. O nedenle başta valiliklerimiz olmak üzere, belediyelerimiz, il müdürlüklerimiz, il özel idarelerimiz, meslek odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki ahenk, sadece ekonomik büyüme için değil aynı zamanda sosyal gelişme için de hayati bir öneme sahiptir. Sözün özü biz ne yaparsak birlikte yapacağız.”

Vali Yavuz: Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapılıyor


Geri bildirimlerimizi aldık
Son dönemlerde, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarını daha da etkinleştirmek için pek çok çalışma yürüttüklerine vurgu yapan Bakan Işıkhan, şunları aktardı: “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize ve Kurulda yer alan paydaş Kurumlara yönelik olarak anket çalışmaları yaparak, bu dönüşüme temel olacak iyi uygulama örnekleriyle birlikte, geri bildirimlerinizi aldık. Bu bildirimlerin sonuçları analiz edilerek, ülkemizin en önemli istişare kurullarından biri olan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da bu hususa yer verilecektir. Ayrıca Kurulun üye yapısı gibi temel unsurlar hususunda da değişikliğe gidilebilmesi için yasal düzenlemeler yapılması planlanmakta. Bunun yanı sıra Kurulların diğer kurum ve kuruluşlar açısından farkındalığını arttırmak, Kurulda belirlenen politikaların uygulanması konusunda sürekliliği sağlamak ve Kurulun istihdam alanında yön verici olmasını temin etmek için birtakım değişiklikler de planlanmaktadır. Planlanan değişiklerden en önemlisi, illere özgü olarak yıllık il istihdam ve mesleki eğitim eylem planlarının Kuruldaki tüm paydaşlara görev atfedecek şekilde yapılandırılması ve bu eylem planlarının düzenli olarak izlenebilmesidir. Bununla birlikte Kurulda SGK, KOSGEB, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri gibi kurumların temsili de sağlanacaktır. Yine Kurul içerisinde alt komisyonlar oluşturularak belirli konularda özellikle engelli, kadın, genç, meslek lisesi mezunu gibi özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılması için daha detaylı çalışmalar yapılacaktır. Bu platformun daha aktif hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İŞKUR üzerine düşeni yerine getiriyor
Bakan Işıkhan, bu çalışmaların ve kurullarda alınan yeni kararların başta Bakanlık ve İŞKUR olmak üzere, Kurula katılım sağlayan tüm paydaş kurumlara faydalı olmasını dileyerek, “İstihdam ve mesleki eğitime ilişkin hususlar tüm kurumlarımızın sorumluluğunda. İŞ-KUR bu noktada iş arayan ve işverenleri nitelikli şekilde eşleştirmek için üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Bununla birlikte tarafların beklentilerinin farklı olması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşılmakta olup iş gücü arz ve talebi arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak adına tüm kurum ve kuruluşlardan ortak çalışma noktasında desteklerini bekliyoruz.” dedi.

Vali Yavuz: Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapılıyor

Toplu İş Görüşmeleri Yapılıyor
İşverenler ile iletişimi güçlendirmek, iş gücü ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha fazla iş arayanın etkin bir şekilde yönlendirilmesinin sağlanabilmesi için toplu iş görüşmeleri yapıldığına dikkati çeken Bakan Işıkhan, “Daha fazla vatandaşa ulaşmak adına İŞ-KUR; Valilik, Belediye, Kaymakamlık,  Muhtarlık binalarında, alışveriş merkezlerinde, oda ve borsalarda, stadyumlarda,  festivallerde, fuar alanlarında cami ve üniversitelerde stantlarını kurarak Kuruma kaydı olmayan vatandaşlara ve özellikle gençlere ulaşmayı ve bu kişilerin Kurum hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak için aktif iş gücü piyasası politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yılsonuna kadar bu uygulamalardan yararlanan kişi sayısını geçen yıla göre önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi amacıyla Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğimizde birtakım değişiklikler yaptık ve daha önce kurs/program açılamayan sektör ve mesleklerdeki kısıtlamaları da kaldırdık. Kurullarda işveren temsilcilerinin ve STK’ların bu hususu desteklemelerini rica ediyorum. Özellikle, İŞKUR aracılığıyla il müdürlüklerinin performansını verilen hedefler doğrultusunda takip ediyoruz.” dedi.


Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelemizi Kararlı Bir Şekilde Sürdürüyoruz
Bakan Işıkhan, Valilerin de bu performans göstergelerini dikkate alarak Kurula ve yerel iş gücü piyasasına yön vermesinin önemine değinerek, şöyle devam etti: “Çalışma hayatında işsizlikten daha büyük bir sorun varsa o da kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışılık hem insanımızın sosyal güvenliğini hem de sistemin geleceğini tehdit eden bir süreçtir. Hem ülkemizin hem de çalışanlarımızın geleceğini garanti altına almak için kayıt dışı istihdamla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Gerek teşvik edici projelerle gerekse sıkı denetimlerle bu süreci en sağlıklı şekilde kontrol altında tutmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz, prime esas kazançların eksik bildirilmesi ihtimalinin önüne geçilmesi amacıyla meslek kodu uygulamasına geçtik. Böylece tüm sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodunun aylık olarak bildirilmesini sağladık. Denetimlerde etkinliğin artırılması amacıyla yapılan analiz çalışmaları sonucunda riskli olduğu belirlenen sektör ve işyerlerinin denetimini sağladık, böylece denetimlerde zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçtik.”

İzinsiz Yabancı Çalıştıran İşletmelere Yönelik Kontrollerimizi Sıkılaştırmakta Kararlıyız
Kayıt dışılıkla mücadele bağlamında yabancı istihdamı konusuna da değinen Bakan Işıkhan, “Ülkemizin konumu ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle ülkemize yönelik düzenli ve düzensiz göçte kayda değer bir artış yaşanıyor. Bir yandan güvenlik birimlerimiz ülkemize yönelik düzensiz göçle mücadele ederken, diğer yandan biz de Bakanlık olarak düzenli göçmenlerin ülkemiz işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırarak üreticimizin işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak önceliğimiz elbette kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sunmaktır. İşgücü arzının yetersiz kaldığı durumlarda sınırlı ve kontrollü olarak yabancı işgücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz. Fakat ülkemizde sayıları milyonla ifade edilen bir göçmen stoku bulunması işimizi güçleştiriyor. Bugüne kadar işletmelere yönelik çok sayıda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttük. Geldiğimiz noktada, haksız rekabeti ve toplumsal huzursuzlukları önlemek adına izinsiz yabancı çalıştıran işletmelere yönelik kontrollerimizi sıkılaştırmakta kararlıyız. Valilerimizden de bu kararlı duruşumuza uygun bir şekilde iliniz özelinde bu konuya hassasiyet göstermelerini ve iş dünyasına gerekli ikazlarda bulunulmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Süreç, Denetimlerin Çok Daha Sıkı Yapılacağı Bir Süreç Olacak
Bakan Işıkhan, çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden birinin de iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği konusu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Özellikle son zamanlarda bir takım üzücü haberler aldık. Bu üzücü hadiseler bize; iş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece rehberlik rolünün değil aynı zamanda teftiş ve denetim görevlerinin de sıfır toleransla, büyük bir hassasiyetle arttırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Önümüzdeki süreç, denetimlerin çok daha sıkı yapılacağı bir süreç olacak. Bunu özellikle vurguluyorum. Bizim iş kazalarına, ihmallere feda edilecek tek bir canımız bile yoktur. Bu konuda sıfır tolerans ve sıfır taviz ile çalışmalarımızı yürütmekte kararlıyız. İş sağlığı ve güvenliği artık yüzyıllık planlar yapan Türkiye’nin ana gündem maddesi olmaktan çıkarılmalı. Tek bir insanımızın dahi işi sebebiyle sağlığından, hayatından olmasına göz yumamayız. Bu konuda fikir, öneri, iş birliği ve taleplerinize her zaman açığız. Yeter ki hiç kimsenin zarar görmediği, sağlığından ve hayatından olmadığı huzurlu bir çalışma hayatını hep birlikte inşa edebilelim.” diyerek toplantının hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın hitapları sonrası ilimiz özelinde devam eden İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada ilimiz genelinde istihdam, işsizlik ve işsizlik ödenekleri, başvuru sayıları gibi konularda sayısal verileri de paylaşarak  Kocaeli ili genelinde yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Limanların ve OSB‘lerin Güvenliği yüzde 100’den Daha Fazla Arttı
İş güvenliğini önemsediğine vurgu yapan ve bu konuda yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Vali Yavuz, şunları söyledi: “Bu şehir Türkiye’nin Dünya ile yarışan yüzü; bilim, sanayi ve teknolojisi üssü bilişim ve inovasyonun başkentidir. Bu noktada Türkiye’ye örnek olabilecek, tüm Türkiye’yi kapsayacak işleri elbirliğiyle yapmamız lazım. Yürüttüğü faaliyetler ve üretilen ürünler nedeniyle kritik işletmelerimiz var. Buralar da meydana gelebilecek endüstriyel kazalar, kaza önleme, kaza meydana geldikten sonra nasıl müdahale edebileceğimizi bilmemiz ve bu konular üzerinde hassasiyetle çalışmamız lazım. Bu şehre geldikten sonra liman giriş çıkışları dahil olmak üzere OSB‘lerin tamamının güvenlik çalışmalarını en az %100’den daha fazla artırmış durumdayız. Sistemsel olarak tamamını görebiliyoruz.”
Özellikle kritik işletmeler öncelikli olmak mesleki eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Yavuz, çalışanların bu noktada bilinçli hale getirilmesinin önemine değinerek ilgili bütün kurum ve kuruluşların gerekli özen ve dikkati göstermesi gerektiğini söyledi.

Siz Gri Şehir Tanımlamasıyla Yeni Sektörler Açamazsınız
Kocaeli’ye sanayi ve gri şehir diyerek haksızlık yapıldığının altının çizen Vali Yavuz, Kocaeli’nin çok daha fazlasına sahip olduğunu şu sözlerle anlattı: “Bu şehir sadece sanayi şehri değil! Bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji şehri, bilişim ve inovasyonun başkenti, Türkiye’nin dünya ile yaşayan yüzüdür. Faaliyetlerimizi, projelerimizi yaparken Türkiye’ye örnek olabilecek yaklaşımları sergilemeliyiz. Yoksa gri şehir tanımlamasıyla siz bu şehrin ne turizmini geliştirebilirsiniz ne iş hayatını daha iyi hale getirebilirsiniz. Geçen yıl 400 Bin yabancı konakladı bu şehirde. Bu rakamlar yeni bir sektörün, Turizm sektörünün Kocaeli‘ye geldiğinin habercisi. Geçen yıl 2 Milyon 400 Bin geceleme oldu ve bunun 400 Bin’i yabancı. Gri şehir tanımlaması yaparsak yeni sektörler açamayız. Şehrimizin marka değerini yükseltmek istiyorsak en başta burada yaşayanlar buna inanmalıdır. Siyasetçisinden STK temsilcisine, devletin ve milletin bahşettiği makamlarda oturan herkesin bu şehre dair sorumluluğu var. Kocaeli markasını parlatacak bir yaklaşımları el birliğiyle sergilemeliyiz.” diyerek herkesi sorumluluk almaya, Kocaeli markasını aşağı çeken her türlü yaklaşımdan uzak durmaya davet etti.

Valiliğimiz Karamürsel Alp Toplantı Salonunda devam eden toplantıda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması ve yapılacak örnek çalışmalarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda istişareler yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygulanacak olan İşgücü Eğitim Planının güncellenmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarımızda tür, alan, dal açma ve kapama faaliyetlerine ilişkin tekliflerinin görüşülmesi, genel gündem maddelerinin değerlendirilmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ve alınan kararların kurul üyeleri tarafından onaylanması ile toplantı sonlandırıldı.

Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter V. Mustafa Eren, ilgili kurum müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

26 Nis 2024 - 23:27 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Derincemiz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Derincemiz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Derincemiz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Derincemiz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.