Bakan Özer'den velilere çağrı: Çok rahat olun

Milli Eğitim BakanıMahmut Özer, 6 Eylül'de açılması planlanan okullara ilişkin açıklamalardabulundu.

Milli Eğitim Bakanı MahmutÖzer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıfseviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 günyüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek, " Türkiye CumhuriyetiDevleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerinialarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Buönlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." dedi. Özer2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitimin tam zamanlı ve tümkademelerde başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 1,5 yılda tüm dünya genelindeKovid-19 salgını sürecinin sıkıntılar doğurduğuna işaret eden Özer, MilliEğitim Bakanlığı olarak bu süreçte zaman zaman okulları açık tutarak zamanzaman uzaktan eğitimle özellikle EBA dijital platformu ve TRT EBA kanalları ileöğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını anlattı. Özer, "2021-2022eğitim ve öğretim yılını, tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde 6 EylülPazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatıyoruz."diye konuştu.

1-3Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyumhaftası düzenleyeceklerini bildiren Özer, "Öğrencilerimiz okullara belirlisaatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarınıgeliştirecekler. İnşallah bir sıkıntı olmadan tüm velilerimizin tümöğretmenlerimizin tüm öğrencilerimizin beklentilerini yerine getirerekokullarımızı tam zamanlı olarak açacağız." ifadelerini kullandı.

OkullarınKovid-19 salgınına karşı alınması gereken tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ilebirlikte belirlediklerini belirten Özer, "Servislerdeki ve okullardakihijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları SağlıkBakanlığı ile birlikte çalışarak alınması gereken önlemleri tüm valiliklere,tüm illerimize, tüm ilçelerimize bildirdik." dedi.

ÖĞRETMENLERE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SEMİNERİVERİLECEK

BakanÖzer, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemifaaliyetlerinin de 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacağınıhatırlatarak bu yılki programda bazı değişiklikler yaptıklarını bildirdi. Buseneki seminer haftasının içeriğini değiştirdiklerini belirten Özer,"Öğretmenlerimize yönelik bu yıl tamamen Kovid-19 salgınında okullardaalınması gereken tedbirler, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin korunması vesüreçlerin çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığınınönerileri doğrultusunda çok kapsamlı eğitim seminerleri hazırladık. Okul öncesive birinci sınıflar 1-3 Eylül'de okula başlayacağı için bu kademedekiöğretmenlerimize yönelik seminerleri 31 Ağustos'ta düzenleyeceğiz, 6 Eylül'debaşlayacak diğer tüm kademelerdeki öğretmenlerimizin mesleki çalışma dönemi ise1-3 Eylül'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Yüz yüzeeğitim döneminin başlamasıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerle biraraya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamalarıdurumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceğininhatırlatılarak öğrencilere yönelik böyle bir uygulamanın olup olmayacağınailişkin bir soru üzerine Özer, şöyle konuştu:

"Kamuoyundabu konuda dezenformasyon söz konusu. Öncelikle net olarak ifade etmek isterizki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Buradakılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servisşoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idaripersonel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahilolan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Aşı zorunludeğil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir arayagelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsahaftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var."

Dünyadakiveriler, çocuklardan yetişkinlere bulaş oranının, yetişkinlerden çocuklarabulaş oranına göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla eğitimöğretimi sürdürebilmemiz için öğrencilerimizi korumamız gerekiyor.Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri için hertürlü önlemi almak zorundayız."

SağlıkBakanı Fahrettin Koca'nın yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCRtestlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağı yönündeki açıklamasınıanımsatan Özer, "Ulaşım imkanı zor olan köy okullarımız gibi yerlerdegörev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarımız ve öğretmenlerimizin PCRtestleri ile ilgili de Sağlık Bakanlığımız ile çalışmalarımız devam ediyor.Sağlık Bakanlığı ekipleri ile oralarda (köy okulları) aşı olmayanöğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın PCR testi yaptırmalarını sağlamak içinçalışıyoruz." bilgisini verdi.

Bakanlıktarafından Kovid-19 salgını sürecinde eğitim-öğretim ortamının sağlıklıyürütülebilmesi amacıyla vaka ve temaslara yönelik süreçlerin takipedilebildiği elektronik takip sisteminin geliştirildiğini bildiren Özer,şunları söyledi:

"Velilerimizrahat olsunlar. Okul bazlı ortaya koymuş olduğumuz Kovid-19 önlemleri içinelektronik takip sistemimiz hazır. Okullarımız bu verileri kendileri kullanabildiğigibi ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ilçedeki tüm okulları bu sistemüzerinden takip edebilecekler. İl milli eğitim müdürlükleri, kendiilçelerindeki süreçleri, aynı zamanda Bakanlık olarak ilgili genelmüdürlüklerimiz, kendilerine bağlı tüm okullardaki süreçleri kontroledebilecekler. Çoklu kontrolle, sistemin sağlıklı çalışabilmesi ile ilgili tümönlemlerimizi almış bulunmaktayız."

BakanÖzer, okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgipaylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verileceğini belirterek "Şununet olarak ortaya koymamız lazım, burada bir taahhüt yok, bu konuyla ilgilizaman zaman kamuoyuna yansımalar var. Herhangi bir vaka durumunda okulunbilgilendirilmesiyle ilgili bir taahhütname şeklinde bir metin değil o, bumetin sadece okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgilibilgilendirildiklerine dair metindir." değerlendirmesinde bulundu.

'ÖĞRETMENLERİMİZİNHER TÜRLÜ İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ'

Okullardakitıbbi maske kullanımına ilişkin önlemlere değinen Özer, yeni eğitim-öğretimdöneminde tüm öğretmenlerin, personelin ve öğrencilerin okullara maske takarakgeleceğini belirtti. Öğrenci, öğretmen ve personelin okullarda bulunduğu süreiçerisinde yeniden maskeye ihtiyaç duymaları durumunda ücretsiz maske desteği verileceğinidile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Şuanda 81 ildeki bütün okullarımıza maske teminiyle ilgili her türlü ödeneklerigönderdik. Okullarımız maske, dezenfektan, hijyen koşullarıyla ilgili her türlüyatırımlarını, stoklarını yaptılar. Özellikle belirtmek isterim kiokullarımızda kullanılacak tüm maske ve dezenfektanlar, mesleki teknik eğitimokullarımız ve kurumlarımızda, aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde, özeleğitim meslek okullarında üretiliyor. Maskelerimizi ve dezenfektanlarımızıdışarıdan değil, kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde 81 ilde yenidenyapılandırdık. Bu süreç içerisinde okullarımızda maskeyle ve diğer ihtiyaçlailgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Diğer taraftan öğretmenlerimiz için maske vedezenfektandan oluşan bir hijyen kitini her ay ücretsiz olarak öğretmenlerimizevereceğiz. Öğretmenlerimizin bu alandaki her türlü ihtiyacınıkarşılayacağız."

Özer,hayatın normalleştirilmesi için eğitimin normalleştirilmesi gerektiğini,Kovid-19 vaka sayısının şu an için sıfırlanmasının mümkün olmadığınıvurgulayarak şöyle konuştu:

"TürkiyeCumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, tümsağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tümönlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahatolsunlar. Sonuçta bu konu çok paydaşlı bir konu. Sadece bizim öğretmencamiamızla ilişkili bir konu değil, aynı zamanda velilerimizi, çalışanlarımızı,servis şoförlerimizi, kantin ve yemekhane çalışanlarımızı ilgilendiren birkonu. Şu konuda hiçbir tereddüt yok: Tüm velilerimiz istiyor ki tüm sağlıkönlemleri alınarak çocuklarımız okula girebilsin. O zaman hep iş birliğiyapacağız. İstirhamım tüm velilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın,Sağlık Bakanlığıyla birlikte hazırladığımız Kovid-19 Salgınında OkullardaAlınması Gereken Önlemler Rehberi'nde belirtilen tüm kuralları harfiyen yerinegetirmeleri. Eğer biz bu kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat şekildeyönetebiliriz. Sıkıntılar olabilecek ama süreç içerisinde bunların hepsiniçözebilecek durumdayız."

VelilerinPCR test sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini dile getiren Özer, "Tabiivelilerden istirhamımız aşılarını olmaları." dedi. Velilerle ilgili birizleme, takibin kesinlikle olmayacağının altını çizen Bakan Özer, tüm veli,öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu. Okullarımümkün olduğu kadar izole tutmayı istediklerini vurgulayan Özer,"Dışarıdan okula giriş çıkışları kontrol altına almak istiyoruz. Bununiçin okul müdürlüklerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz okullaraziyaretçi kısıtı getirecekler." diye konuştu.

Özer,veli de olsa okula her giren vatandaşın HES kodunun kontrol edileceğiniaktararak şunları kaydetti:

"HESkodunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı zaman mutlaka maske takarak okulortamına girecekler. Hepimiz hassas bir şekilde davranacağız. Çünküçocuklarımızın eğitimi, ülkemizin geleceği. Artık bunun kesintiye uğramamasılazım. Şunu özellikle belirtmek isterim. Önlemleri aldığımız müddetçe eğitimöğretimi yüz yüze devam ettirebilme imkanımız var. Tüm velilerimize,öğretmenlerimize, servis ve kantin çalışanlarımıza seslenmek istiyorum.Öncelikle kendi sağlıkları sonra da öğrencilerimiz ve eğitimin yüz yüze devamedebilmesi için kurallarımıza uyalım. Her türlü sağlık önlemini alalım."

28 Ağu 2021 - 00:00 - Yaşamgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Derincemiz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Derincemiz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Derincemiz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Derincemiz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.