SEKA Kültür Havzası Projesi Tanıtıldı

Doğa,kültür ve tarihle bütünleşmenin en çarpıcı, en görkemliörneklerinden birisi olacak olan SEKA Kültür Havzası Projesi’ninlansmanı gerçekleştirildi.

+2
Haber albümü için resme tıklayın

Ortayaçıkardığı projelerle Kocaeli’yi marka şehir haline getirenKocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre vizyon katacak, yepyeni birgelecek çizecek ve Kocaeli’yi dünya şehirleri arasına katacakolan bir projeyi daha kamuoyuna sundu. Tarih ile günümüz şehirhayatını bir arada yaşatacak, doğa, kültür ve tarihlebütünleşmenin en çarpıcı, en görkemli örneklerinden olacakolan geleceğe yönelik adeta bir tasavvur olan SEKA Kültür HavzasıFikir Projesi’nin tanıtım programı, Kocaeli Kongre Merkezi’ndegerçekleştirildi.

LANSMANAYOĞUN İLGİ

Projenintanıtımına Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli BüyükşehirBelediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Proje Mimarı EmreArolat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü,Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İl Kültür ve TurizmMüdürü Fatih Taşdelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahimAktürk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir,Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Nilay Coşgun, BüyükşehirBelediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel SekreterYardımcıları Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal,Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesiöğrencileri, akademisyenler, basın mensupları ve vatandaşlarkatıldı. Başkan Büyükakın, Mimar Arolat ve beraberindeki heyettanıtım programının sonunda projenin maketi üzerindedeğerlendirmelerde bulundular.

“ BAZIYAPILAR TAŞINACAK”

SEKAKültür Havzası Fikir Projesi tanıtım toplantısında konuşanBüyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeninöncelikle tartışılması gerektiğini belirtti. Başkan Büyükakın,“Boş alanlar oluşturmuşsanız, belli bir saatten sonra yaşamkalmıyorsa bir süre sonra tehlikeli alanlar oluşmaya başlayacak.Burada yaşayan yerler olacak. Fikir projesinde Kapalı Spor salonu,Öğretmenevi, SEKASEM gitti. Bunları görürken insanlarınkafasında başka şeyler canlanıyor. Böyle de bakmak lazım. Kentbu yapıların kalkması noktasında insanlar hem fikir oldu diyelimama onları bir yere taşımak gerekiyor. Ordu evini taşıyarakbaşka yere götürmek lazım. Bunların hepsini kalan 2,5 yıldayapma şansınız yoksa bir yerden başlayacaksınız. Buna hakkımızvar mı? Demokratik kültürde sorma hakkımız var. O nedenle biz desize soruyoruz. Burada görüşler alınmaya devam edilecek. Neyinyapılması gerektiğine karar verip fazlandıracağız. Terminalyapısı için çalışmamız vardı. Orduevi bölgesininkaldırılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Orduevinikaldırıp başka yere taşıyarak alanı büyütecektik. Demiryolulojmanlarını kaldırmak için görüşmelerimizi yaptık. Buradadaha büyük bir kavşak yapmak için çalışma yapılıyor.Geçtiğimiz günlerde Cuhane Caddesinde bir aks genişletme ihtiyacıoldu. Orada imar düzenlemesi yapıldı. Buradaki bazı yapılarınoraya taşınması için çalışmasını sürdürüyoruz” dedi.

“ YÜKSEKYAPILARIN YAPILMAMASI KONUSUNDA KAFAM ÇOK NET”

BaşkanBüyükakın, “Gençlerin kütüphane ihtiyacı için üçüncüfabrika binası kütüphaneye dönüştürülecek. Bu kısım kısasürede yapılacak bir kısımdır. Tartışmaların ardından bunuhızlı bir şekilde yapabiliriz. Mannesman alanı yapılaşmayaaçılabilir dedi Emre Arolat. Bu tam doğru değil. Oranın birimarı zaten var. Karma kullanım olan bir alan. Batı terminalinioraya taşımak benim aklımda vardı. Batı terminali de alanıngirişi olur diyordum. Sonra batı terminali yerinde kalsın dediEmre bey ve arkadaşları. Mannesman alanını ayrı düşünmeklazım. Yüksek yapıların yapılmaması konusunda kafam çok net”ifadelerini kullandı.

“ SEKAPARK ALANI DÜNYANIN EN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMÜ”

BaşkanBüyükakın, “SEKA Park alanı dünyanın en büyük endüstriyeldönüşüm projesidir. Mannesmanın olduğu gibi kalması içinçalıştık ama olmadı. Bu alan SEKA dışında kalan bir alan.Otel ve insanların konaklayacağı bir alan olarak planlanmalı.Konut konusunda kafam net değil. Konut değil ama ofis bana dahacazip geliyor. Bunu mimarlar tartışsın. Bundan sonraki süreçtekentin tüm dinamiklerinin bu alana dair fikirlerinin alınmasısağlanmalı. Hangi fazlarının hızla gerçekleşeceği konusundada hem fikir olarak çalışmaya hızla başlanmasını istiyorum”dedi.

MİMARAROLAT: “2010 YILINDA İLK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAMIŞTIK”

SEKAKültür Havzası Fikir Projesi Tanıtım programında ilk olaraksahneye projeye üzerinde uzun süredir emek veren Mimar Emre Arolatçıktı. Proje ile ilgili detaylı bir sunum yapan Arolat, “Hermimarın hayatında çok önem verdiği ve heyecanlandığı anlarvardır. 35 yıldır mimarlık yapıyorum her zaman heyecanlıyımama bugün ayrı bir heyecanlıyım. Bu projeyi bir kentin kültürelanlamda hayatına önemli bir katkı sunacak bir proje olarakgörüyorum. Son günlerde bu coğrafyada yapılması planlanan enönemli dönüşümlerden bir tanesi, bir kentin birçok paydaşınıyan yana getirebilecek fırsatı verdiği için Kocaeli BüyükşehirBelediyesi’ne teşekkür ederim. Aslında burada sunduğumuz birproje değil, bir fikir aslında bir master plandır. Ben 10 yıldırSEKA Kültür Havzası projesinde çalışıyorum. Pandemi öncesiburada çalışmaya başladım. Burada birçok değerli akademisyenleçalıştık. Aslında bütün projelerde yerin iyi anlaşılmasıgerekiyor. Batı ve Doğu’daki ülkelerde gelişmesinin tamamlamışülkelerde şehirlerdeki yoğun eşit bir şekilde dağıtıldığıgörülüyor. Aslında biz 2010 yılında SEKA bölgesi ile ilgiliilk çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kapsamda adım adımbirçok proje SEKA içerisinde gerçekleştirildi. SEKA KağıtMüzesi, Kocaeli Kongre Merkezi, Tramvay hattı gibi birçok çalışmayapıldı” dedi.

“ SEKAARTIK KENTİN MERKEZİNDE VE BİRÇOK NOKTANIN KESİŞİM ALANINDA”

MimarArolat, “Ben İstanbul’dan geliyorum. Eskiden İstanbul’laKocaeli’nin birleşeceği düşünülüyordu. Zaten öyle de oldu.Kocaeli nerede başlıyor, İstanbul nerede başlıyor gelirkenanlayamadım. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada kentlerinbirbiriyle iletişimi çok doğallaşmaya başladı. SEKA kentinçeperinde gözükürken artık kentin merkezinde ve birçok noktanınkesişim alanında. Gar yönündeki arazi ve Mannesman arazisi ikibariyer gibi duruyor. Bu alana D-100 karayolundan geçerek zorulaşıyoruz. Bu iki alanın da bu fikrin bir parçası olmasınıönemli görüyoruz” şeklinde konuştu.

“ BATITERMİNALİ DAHA CAZİP BİR ALAN OLABİLİR”

Kuzeydebulunan kent merkezinin ve doğuda bulunan kent merkezinin bu sistemedahil olması, yaya ve otomobil akslarının bu alanın içine akmasıen önemli noktalardan birisi olarak gördüklerini belirten MimarArolat, “Batı terminalinin bir noktada buranın kapısı olduğunuve buraya katkı koyacağını biliyoruz. Ama bugün o noktanın buhalinde kurtarılıp olumlu haline getirilmesi mümkün. Bu alanNikomedia’nın da merkezi. Kuzeydoğumuzda bulunan tepedekitiyatronun bulunduğu mahalle. O bölgeden başlayarak bizimalanımıza akacak olan kent omurgasının, zaman zaman kendizeminini kullanan D-100 karayolunu geçerek, kent mobilyalarıyla birtür rekreasyon yolunu seçerek kenti önemli şekilde dönüştürenbir alan. Bunlar kentin hayatını çok değiştirmeden eldeedebilecekleri alanlar. Yeni yapılacak bir omurga. Biz KocaeliÜniversitesi öğrencileriyle de çalıştık. Kentle bu mekanınbağlanabileceğini düşünüyoruz. Tek bir nokta yerine kılcal birbağlantı noktası olduğunda yeni bir kimlik kazanacaktır. Bugünkühali yaya tarafından çok kullanılmayan, tren garının bulunduğubir alandan söz ediyoruz. Batı Terminali başka yere gitmeli midiye düşündük. İlk akla gelen evet kalkmalı diyebiliriz. Benkalkmalı fikrinde değilim. Dünyada örneklerine baktığımızdabu tür tesislerin iyi tasarlandığında iyi bir kazanım olduğunugörüyoruz. Bu tarz projeler çok cazip mekanlar çıkartıyorlar.Terminale bağlı olarak hayata geçirilecek bazı alanlar 200metrekarelik bazı alanlar birtakım tarihi unsurları da kullanarakbir geçiş alanı, bir merkeze dönüşebilir. Batı Terminali’ninkendisinin bir musibet değil, bir fırsat olduğunu, iyi şekildetasarlandığında tüm bu sistemin paydaşlarından olabileceğinigörüyoruz. Fakat gördüğümüz gibi bir tür tanımsız alan var.Bu noktadan itibaren ortaya konabilecek, yaya ve otomobilbağlantılarıyla tüm bu havzanın kapısını açmak, ön rüzgarvermek, bu alanın kendisini cazip bir alan haline getirmek açıkbüyük alanlarımızın bir arada olduğu bir alana dönüşebilir.UKOME çalışmalarıyla birtakım fikirler ürettik. Kenttasarımcıları terminal için en iyi noktanın bu olduğunusöyledi. O zaman terminali gerçek bir alana dönüştürüp, medenibir duruma getirerek içerisinde yaşanan ve etkisi olumlu olacak birduruma taşımak mümkün. Bu noktada yapılacak belirlemelerneticesinde o alanın ortaya çıkartılacak. Birtakım ayaklarla altkotta bir tür sergi, müze ve arkeolojik alanla ilişki kurmamızısağlayacak bir yaşam merkezi, terminalin D-100 ile direkt iletişimkuracak bir yapısının olması zor ancak yapılabilir”ifadelerini kullandı.

“ PROJEKENTİN CAZİBESİNİ ARTTIRACAKTIR”

MimarArolat, “Tüm bu sistemin örtüldüğü bir kent parkınınoluştuğu bir geçişkenliği sağlanmış bir sistem makine gibiçalışacaktır. Denize olan bağlantısı, sahil yürüyüşyolunun açılması ve depo alanlarının açılması, bir kentparkın oluşturulmasının ve cazip bir yaşam alanının açılmasıböylelikle mümkün olacak. Bu alan bunun çok iyi yapılabileceğibir alan. Bu yapıların tümünde bu işlevler var. Mevcut SEKA ileilişkilerinin kurulduğu bir sistem kentin cazibesini arttıracaktır.Tarihi yapıların mutlaka korunması, sistemin bir parçası halinegelerek bugün olduklarından daha değerli haline getirilmesi çokönemli gözüküyor. Binlerce kişinin SEKA havzasına büyük birkaynak teşkil edeceğini düşünüyoruz. İçerisinde insanlarınserbestçe dolaşabileceği, aşağıdaki tarihle, yukardakimodernist durumla gurur duyacağı bir durum yaratmak mümkün.Terminal aslında D 100 karayoluna rahatlıkla bağlanabiliyor”dedi.

“ KARAYOLUNDANGİRİP ÇIKABİLECEK AKSLAR MÜMKÜN”

SunumundaBatı Terminaline ayrı bir önem veren Mimar Arolat, “Bu sistementegre bir sistem. Batı terminalinin hemen altında bulunan bölgedegenel otopark var. İnsanlar sorunsuz bir şekilde orayaulaşabiliyorlar. Biz 3 yıldır bu projeye çalışıyoruz, ufaktefek sorunlar olabilir ama trafik yönünden birçok nokta yönündençözümlerin yapıldığı, kentsel açıdan sorunların ortadankaldırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Hiç bu sistemekarışmak istemeyenlerin sorunsuz bir şekilde karayolundan giripçıkabileceği akslar mümkün. Hem plan düzleminde medeni iyiçalışan bir terminalle, onun eklentisi olan bir alan tasarlandı”şeklinde konuştu.

“ MEVCUTYAPILARIN ÜSTÜNE GEREKSİZ YÜK YÜKLEMEK YERİNEYENİ YAPILARYAPMA ŞANSI VAR”

MimarArolat, “SEKA havzası esasen 11 yıldır çalıştığımız birkültür havzası. Prensibi şu mevcut yapıları kendi karakteriylekoruyan, onları birden bire kötü restorasyonlarla yeni yapılarhaline getiren yapılar oluşturmamak. Burada patina dediğimizyaşanmışlığı, zamanın izlerini önemsiyoruz. Modern endüstriyapıları diyeceğimiz, o dilin patina durumunun projenin birparçası olması gerektiğini vurgulayayım. Birtakım ufak da olsayeni yapılar yapma şansı var, ekleme şansı var. Mevcut yapılarınüstüne gereksiz yük yüklemek yerine daha yeni yapılarladesteklenmesi mümkün. Yeteri kadar yeşil alanla yeni bir kimlikkatmak da mümkün” dedi.

“ ENDÜSTRİYAPILAR KORUNMALI”

Bölgedebulunan tarihi mekanlar bugün olduklarından da daha değerli halegetirilmesi gerektiğini belirten Mimar Arolat, “Kentlilerinaşağıdaki tarihi ve yukardaki modernist durumla gurur duyacağıbir durum yaratmak mümkün. Çok ciddi bir trafik akış çalışmasıyapıldı. Sorunsuz bir terminal ve onun eklentisi olan bir alantasarlandı. Mevcut endüstri yapılarını kendi karakterlerinikoruyan yapılar olarak dönüştürmek istiyoruz. Burada dev birkütüphane yapılabilir. Bir liste yaptık ama geliştirmekistiyoruz. Mevcut peyzajları da önemsiyorum. Mannesman alanını daiçiren bir çalışma yapmak lazım” şeklinde konuştu.

“ MANNESMANALANI İYİ ÇALIŞILMALI”

Hikaye’ninyeni başlayan bir hikaye olduğunu ifade eden Mimar Arolat, “Aceleetmeyerek, üzerinde yeteri kadar tartışarak. Düşünerek vekoruyarak çalışmak gerekiyor. Mannesman alanının bu alanınhafızasına uygun bir imar çalışması yapılması gerekiyor. Çokfazla yükseklik yapmamak gerekiyor. 3-4 kat yapılar olabilir. Banasorulsaydı bir yıkmayalım derdim. Belki onun fiziksel varoluşuüzerinden bir proje yapılabilirdi. Bu alanının bir bütünolduğunu unutmadan çalışmak gerekiyor. Entegre bir proje olarakdüşünmek gerekiyor” dedi.

04 Kas 2021 - 00:00 - Yaşamgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Derincemiz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Derincemiz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Derincemiz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Derincemiz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.